Rezervatia naturala Fantanita–Murfatlar

Rezervatia naturala Fantanita–Murfatlar (rezervatie mixta :botanica si zoologica in suprafata de 82.74 ha), a carei denumire vine de la un izvor din padure, adaposteste plante, arbusti si arbori rari protejati de lege.

Valoarea ştiinţifică a rezervaţiei naturale "Fântâniţa- Murfatlar" constă în prezenţa unor specii rare, care se găsesc fie numai în Dobrogea, fie numai în partea de sud a ţării ca: Crocus pallasii - şofran de toamnă; Vicia narbonensis - măzăriche; Dianthus leptopetalus - garofiţă; Euphorbia dobrogensis - alior; Carduus dobrogensis - ciulini; Centaurea napulifera si Centaurea thracica; Buffonia tenuifolia - garoafă; Astragalus pseudoglaucus - cosaci (descrisă pentru prima dată în România din această rezervaţie); Ajuga salicifolia - tămâiţa de câmp; Allium moschatum şi Allium tauricum - ceapa sălbatică; Satureja coerulea - cimbru; Scutellaria orientalis - gura lupului; Jasminum fruticans - iasomia sălbatică etc.

Din rezervaţia Fântâniţa au fost descrise plante noi pentru ştiinţă din care majoritatea poartă epitetul Murfatlar de la numele localităţii din apropiere, ca de exemplu: Adonis vernalis var. murfatlariensis - ruşcuţa de la Murfatlar cu frunze fin divizate; Centaurea orientalis f. murfatlarii - centauree cu inflorescenţe galbene; Stipa lessingiana f. murfatlarii - colilia; Carduus murfatlarii - ciulinii violacei de la Murfatlar. Specii vegetale ierboase importante sunt şi endemismele: Linumn borzeanum - inul lui Borza, varietatea endemică de Bromus riparius var. dobrogensis - obsiga.

 • Rezervatia_Murfatlar_09
 • Rezervatia_Murfatlar_11
 • Rezervatia_Murfatlar_15
 • Rezervatia_Murfatlar_13

Vegetaţia ierboasă: odată cu venirea primăverii rezervaţia este acoperită de bogăţia culorilor a numeroase flori: Colchicum bibersteinii - brânduşa de toamnă; Iris pumila - irişi sălbatici; Ornitogalum refractum - ceapa ciorii cu flori albe; Muscari racemosum - ceapa ciorii cu flori mov; Pulsatilla montana - dediţeii; Amygdalus nana - migdalul pitic; Hyacinthella leucophaea - zambilele sălbatice; specii de Adonis dintre care Adonis volgensis - rară pentru ţara noastră - ruşcutele; Scilla bifolia - viorele (vestitori ai primăverii - luna martie); specii de Viola - toporasi; Cornus mas - cornul, prin care pădurea capătă primăvara nuanţe de galben; Ranunculus illiricus - piciorul cocoşului, cu flori galbene ce apare la sfârşitul primăverii; Paeonia tenuifolia - bujorul de stepă, cu flori roşii ( cu o formă caracteristică pentru această rezervaţie, publicată ca nouă pentru ştiinţă din acest teritoriu, forma brevifolia).

 • Centaurea_napulifera_03
 • Astragalus_pseudoglaucus_01
 • Allium_moschatum_01
 • Anemone_hortensis_01

Vegetaţia lemnoasă, cantonată pe văiugile rezervaţiei este alcatuită din stejari iubitori de căldura ca: Quercus pubescens - stejarul pufos, Quercus virgiliana - stejarul balcanic, Quercus pedunculiflora - stejarul brumăriu, la care se adaugă carpinita, Cotinus coggygria - scumpia şi două Carpinus orientalis - specii de arţari: Acer campestre - jugastrul, Acer tataricum - arţarul tătărăsc.

Fauna: Rezervaţia naturală "Fântâniţa-Murfatlar" conţine numerosi taxoni faunistici, caracteristici zonelor de stepă dobrogeană cum ar fi: Vormela eversmanii - dihorul de stepă; Vormela peregusna - dihorul pătat; Mesocricetus newtoni - grivanul; Testudo graeca ibera - broasca ţestoasă dobrogeană; Delichopis caspius - şarpele rău, cel mai mare şi rapid din fauna de reptile, numeroase şopârle ce populează coasta însorită din centrul rezervaţiei. Dintre păsările observate în acest pasaj amintim: Otis tetrax - spârcaciul, ruda apropiată a dropiei. Dintre numeroasele specii de nevertebrate subliniem în primul rând prezenţa a două specii de melci rezistente la căldurile estivale din stepa dobrogeană: Zebrina detrita şi Helicella candicans.

 • Delichopis_caspius_(Sarpele_rau)_1
 • Zebrina_detrita_02
 • Testudo_graeca_ibera_(Broasca_Testoasa_Dobrogeana)_1
 • Caprioara